Informacje licencyjne

W okresie sprawozdawczym za rok 2021 całkowita kwota płatna przez klub CWKS Resovia dla Pośredników Transakcyjnych wyniosła 246 468,61 złotych.

Ogłoszenie Spółki Akcyjnej