Informacje licencyjne

W okresie sprawozdawczym za rok 2022 całkowita kwota płatna przez klub CWKS Resovia Rzeszów S.A. dla Pośredników Transakcyjnych wyniosła 180 906,98 złotych.

Ogłoszenie Spółki Akcyjnej