Informacje licencyjne

W okresie sprawozdawczym za rok 2023 całkowita kwota płatna przez klub CWKS Resovia Rzeszów S.A. dla Pośredników Transakcyjnych wyniosła 195 572,25 złotych.