Informacje licencyjne

W okresie sprawozdawczym za rok 2020 całkowita kwota płatna przez klub CWKS Resovia dla Pośredników Transakcyjnych wyniosła 78450 złotych.

Ogłoszenie Spółki Akcyjnej