Klub 100

Sekcja Piłki Nożnej CWKS Resovia ma przyjemność poinformować, że w dniu 14.06.2012 r. powstał „Klub 100 – CWKS Resovia”, który ma na celu wspomóc finansowo i moralnie statutową działalność sekcji oraz kształtować postawy moralne i patriotyczne młodzieży, poprzez sportową rywalizację w duchu fair-play. „Klub 100 – CWKS Resovia” jest innowacyjnym projektem zrzeszającym osoby prywatne pragnące na miarę swoich możliwości finansowych wesprzeć działalność sekcji piłki nożnej.

Aby stać się członkiem „Klubu 100 – CWKS Resovia”, należy wspierać sekcję piłki nożnej regularnymi, miesięcznymi składkami – wpłatami na konto sekcji.

Członkowie „Klubu 100 – CWKS Resovia” uzyskują prawa i przywileje:
– bezpłatny karnet na mecze CWKS Resovia,
– możliwość umieszczenia informacji o członku Klubu 100 na stronie internetowej ( zgodnie z życzeniem członka Klubu),
– 10 % rabatu na gadżety klubowe CWKS Resovia,
– miejsce na liście zasłużonych kibiców CWKS Resovia, po stwierdzeniu co najmniej 5 letniego członkostwa w Klubie 100.

Wysokość deklarowanej składki i korzyści z niej wynikające:
– warunkiem uzyskania członkostwa „Klubu 100” jest wpłata zadeklarowanych składek.
– aby zostać członkiem „Klubu 100 – CWKS Resovia”, wystarczy wypełnić i podpisać dostępną na oficjalnej stronie: www.cwks-resovia.pl deklarację dobrowolnego przystąpienia, oraz wpłaty minimalnej kwoty w wysokości 100 złotych miesięcznie.
– wpłaty dokonywane są w formie darowizny na cele statutowe na konto sekcji piłki nożnej:

CWKS Resovia Rzeszów Spółka Akcyjna
ul.  Wyspiańskiego 22,
35-111 Rzeszów
Numer konta: 90 1140 1225 0000 3688 2200 1001 (z dopiskiem: „Klub 100 – CWKS Resovia”, imię i nazwisko)

Jeśli są Państwo zainteresowani naszym przedsięwzięciem lub oczekują więcej informacji, prosimy o przesłanie wydrukowanej deklaracji pocztą na adres klubu (35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22) lub pocztą elektroniczną marketing@cwks-resovia.pl, lub też osobiste złożenie jej w pokoju Sekcji Piłki Nożnej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Deklaracja członkowska „Klubu 100 – CWKS RESOVIA”