CWKS Resovia

CWKS Resovia Rzeszów Spółka Akcyjna

Adres: ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów
Telefon: 570 221 905

Prezes CWKS Resovia Rzeszów S.A.: Leszek Bartnicki

Dyrektor zarządzający Mateusz Ungeheuer
mateusz.unge@cwks-resovia.pl

Sekretariat klubu: sekretariat@cwks-resovia.pl

Dział marketingu i promocji: marketing@cwks-resovia.pl

Dyrektor ds. sportowych drużyn młodzieżowych: Dariusz Jęczkowski
dariusz.jeczkowski@cwks-resovia.pl

Kierownik drużyny: Stanisław Mandela
stanislaw.mandela@cwks-resovia.pl

Rzecznik prasowy CWKS Resovia Rzeszów S.A.: Paweł Bukała
rzecznik@cwks-resovia.pl

Manager ds. Marketingu i Sponsoringu: Beata Paszkowska
b.paszkowska@cwks-resovia.pl

Formularz kontaktowy

    Wybierz odbiorcę wiadomości:

    Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest CWKS Resovia Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22, 35-11 Rzeszów. Podanie powyżej danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z kontaktem i przedstawieniem przez nas oferty handlowej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Ciebie zgody. Twoje dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym - nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich. Masz prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych. W oparciu o Twoje dane osobowe, nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.