CWKS Resovia

CWKS Resovia Rzeszów Spółka Akcyjna

Adres: ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów
Telefon / Fax: (017) 853-01-71

Zarząd Spółki Akcyjnej:
Prezes –
Adrian Rudawski

Akcjonariusze Spółki Akcyjnej:
CWKS Resovia, SMS Resovia, APK DEVELOPER SP ZOO, CHDE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, PRO-ONE INVEST SP. Z O.O, oraz Miłosz Kruczek.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – dr Paweł Janda

Skład Rady Nadzorczej: Jan Bieńkowski, Dariusz Jęczkowski,  Piotr Kawalec, Roman Kawalec, Jerzy Żukowski, Sebastian Zabłocki, Piotr Krztoń, Paweł Krztoń, Miłosz Kruczek.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 1 500 000 złotych.

Konto CWKS Resovia Rzeszów S.A.

90 1140 1225 0000 3688 2200 1001

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy RESOVIA CWKS Resovia

Adres: ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów
Telefon / Fax: (017) 853-01-71

Prezes Klubu – Aleksander Bentkowski

Dyrektor Klubu – Zbigniew Wiech

Zarząd klubu: Łukasz Majka, Marcin Pietryka, Piotr Szura, Ryszard Blicharz, Maciej Dziurgot, Bogdan Kula, Wojciech Zając, Maciej Bajorek, Janusz Mazur, Jacek Trojnar oraz Eugeniusz Korbecki.

Komisja rewizyjna:
Mateusz Kud, Jerzy Suski oraz Małgorzata Gancarz.

Prezes Sekcji Piłki Nożnej – Adrian Rudawski

Prezes Sekcji Drużyn Młodzieżowych – Maciej Bajorek

Prezes Sekcji Lekkoatletyki – Janusz Mazur

Prezes Sekcji Kolarstwa – Eugeniusz Korbecki

Prezes Sekcji Łucznictwa – Jacek Trojnar

Prezes Sekcji Piłki Nożnej Kobiet – wakat

Kapelan Klubu – ks. Ireneusz Folcik

Konto Klubowe CWKS Resovia Rzeszów:

89 8642 1126 2012 1101 5262 0001

Konto Sekcji Piłki Nożnej Drużyn Młodzieżowych CWKS Resovia Rzeszów:

97 8642 1126 2012 1116 4087 0002

Konto Sekcji Łuczniczej CWKS Resovia Rzeszów:

12 8642 1126 2012 1116 4117 0001

82 8642 1126 2012 1116 4117 0002

Konto Sekcji Kolarskiej CWKS Resovia Rzeszów:

67 8642 1126 2012 1116 4104 0001

Konto Sekcji Lekkoatletyki CWKS Resovia Rzeszów:

90 8642 1126 2012 1116 4058 0001