CWKS Resovia

CWKS Resovia Rzeszów Spółka Akcyjna

Adres: ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów
Telefon: 570 22 1905

Zarząd Spółki Akcyjnej:
Prezes –
Miłosz Kruczek

Akcjonariusze Spółki Akcyjnej:
CWKS Resovia, SMS Resovia, APK DEVELOPER SP ZOO, CHDE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, PRO-ONE INVEST SP. Z O.O, oraz Miłosz Kruczek.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – dr Paweł Janda

Skład Rady Nadzorczej: Aleksander Bentkowski, Dariusz Jęczkowski,  Piotr Kawalec, Roman Kawalec, Jerzy Żukowski, Sebastian Zabłocki, Piotr Krztoń, Paweł Krztoń, Anna Ptaszek

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 1 500 000 złotych (kapitał wpłacony 1 400 000 złotych)

Konto CWKS Resovia Rzeszów S.A.

90 1140 1225 0000 3688 2200 1001