CWKS Resovia

Informacje licencyjne

W okresie sprawozdawczym za rok 2018 całkowita kwota płatna przez klub CWKS Resovia dla Pośredników Transakcyjnych wyniosła 0 zł.