Klub 100

Sekcja Piłki Nożnej CWKS Resovia ma przyjemność poinformować, że w dniu 14.06.2012 r. powstał „Klub 100 – CWKS Resovia”, który ma na celu wspomóc finansowo i moralnie statutową działalność sekcji oraz kształtować postawy moralne i patriotyczne młodzieży, poprzez sportową rywalizację w duchu fair-play. „Klub 100 – CWKS Resovia” jest innowacyjnym projektem zrzeszającym osoby prywatne pragnące na miarę swoich możliwości finansowych wesprzeć działalność sekcji piłki nożnej. Aby stać się członkiem „Klubu 100 – CWKS Resovia”, należy wspierać sekcję piłki nożnej regularnymi, miesięcznymi składkami – wpłatami na konto sekcji.

Członkowie „Klubu 100 – CWKS Resovia” uzyskują prawa i przywileje:

– bezpłatny karnet, bezpłatną  kartę kibica CWKS Resovia lub kartę członka „Klubu 100 – CWKS Resovia”
– tytuł członka zwyczajnego stowarzyszenia CWKS Resovia z prawem głosu na Walnym Zgromadzeniu
– możliwość posługiwania się logiem „Klubu 100 – CWKS Resovia”
– otrzymywanie zaproszenia na każde spotkanie CWKS, mecz mistrzowski i pucharowy przez sms lub e-mail.
– 10 % rabatu  na gadżety klubowe CWKS Resovia
– miejsce na liście najbardziej zasłużonych kibiców CWKS Resovia
– możliwość udziału w spotkaniach biznesowych/konferencji CWKS Resovia
– możliwość bezpłatnej reklamy i ogłoszeń na oficjalnej stronie www.cwks-resovia.pl

Wysokość deklarowanej składki i korzyści z niej wynikające:

100 zł – „Klub 100 – CWKS Resovia”, bezpłatna  karta kibica CWKS Resovia, karnet na zbliżającą się rundę, miejsce na liście najbardziej zasłużonych kibiców CWKS Resovia, możliwość posługiwania się logiem „Klubu 100 – CWKS Resovia” elektroniczne zaproszenie na każdy mecz mistrzowski, zniżka 10 % na gadżety klubowe CWKS Resovia, możliwość udziału w spotkaniach biznesowych/konferencjach CWKS Resovia, możliwość bezpłatnej reklamy i ogłoszeń na oficjalnej stronie www.cwks-resovia.pl

Warunkiem uzyskania członkostwa „Klubu 100” jest wpłata zadeklarowanych składek. Aby zostać członkiem „Klubu 100 – CWKS Resovia”, wystarczy wypełnić i podpisać dostępną na oficjalnej stronie www.cwks-resovia.pl deklarację dobrowolnego przystąpienia oraz określić wysokość miesięcznej składki.

Wpłaty dokonywane są w formie darowizny na cele statutowe na konto sekcji piłki nożnej:

CWKS Resovia, Sekcja Piłki Nożnej, ul.  Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów
70 8642 1126 2012 1116 4087 0003

z dopiskiem: „Klub 100 – CWKS Resovia”, darowizna na cele statutowe, imię i nazwisko

Jeśli są Państwo zainteresowani naszym przedsięwzięciem lub oczekują więcej informacji, prosimy o przesłanie wydrukowanej deklaracji pocztą na adres klubu (35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22) lub pocztą elektroniczną (klub100@cwks-resovia.pl), lub też osobiste złożenie jej w pokoju Sekcji Piłki Nożnej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

POBIERZ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ: 

Deklaracja członkowska – klub 100 CWKS Resovia