CWKS Resovia Rzeszów S.A. informuje, że z dniem 31 maja 2024 roku funkcję Prezesa Zarządu przestaje pełnić jej dotychczasowy sternik Leszek Bartnicki. Urzędujący prezes złożył rezygnację z pełnionej funkcji, która przyjęta została na mocy porozumienia stron.

Dziękujemy Panu Leszkowi Bartnickiemu za zaangażowanie i pracę wykonaną w naszym Klubie, życząc przy tym powodzenia na kolejnym etapie drogi zawodowej.