Zamawiający Gmina-Rzeszów dokonał dziś wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę MIRBUD ze Skierniewic.

Jedocześnie przypominamy, iż podczas środowej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa, zabezpieczono środki, które pozwolą Zamawiającemu w dalszej kolejności na zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą. Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Firma Mirbud S.A w swoim portfolio może pochwalić się m.in. wybudowaniem stadionów Wisły Płock oraz ŁKSu Łódź, a także Opolskiego Parku Sportu i Areny Gliwice. Teraz byłaby również odpowiedzialna za zaprojektowanie oraz wybudowanie Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego na bazie stadionu CWKS Resovia, na którym swoje mecze rozgrywaliby również piłkarze naszego klubu.