Zapraszamy na lekcję historii z Muzeum Resoviia na temat Jana Kruczka ps. „Nurt” – płkarz Resovii w latach 1913-1923, kierownik sekcji piłki nożnej Resovii w latach 1937-1939.

Jan Kruczek ps. „Nurt”, „Jantar”, ur. 24 sierpnia 1898 r. w Zwieczycy, pow. Rzeszów. Od 1917 roku pełnił służbę w armii austro-węgierskiej. W 1920 roku trafił do 17 pułku piechoty Wojska Polskiego. W 1922 roku rozpoczął służbę w Policji Państwowej. Był członkiem Stronnictwa Chłopskiego.

W latach 1932-1939 kierował Wydziałem Śledczym Komendy Powiatowej Policji w Rzeszowie. Rozpracowywał siatki komunistyczne współpracując z kontrwywiadem wojskowym tzw. „dwójką”. W okresie okupacji niemieckiej był zastępcą komisarza rzeszowskiego komisariatu niemieckiej policji kryminalnej „Kripo”. Jednocześnie współpracował z wywiadem AK, utrzymując kontakt z Mieczysławem Wałęgą ps. „Jur”.

Należał także do konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego „Roch”. Od 1943 roku pracował w konspiracyjnej rzeszowskiej Powiatowej Delegaturze Rządu, dowodząc Państwowym Korpusem Bezpieczeństwa oraz Strażą Samorządową na terenie powiatu rzeszowskiego. Od lutego 1944 roku był poszukiwany przez Gestapo. W latach 1945-1947 kierował wywiadem Podokręgu Rzeszowskiego Stronnictwa Narodowego.

Zatrzymany przez funkcjonariuszy UB w 1949 roku. Wyrokiem WSR w Rzeszowie z 12 października 1950 r. skazany został na 8 lat więzienia. Po wyjściu z więzienia mieszkał w Rzeszowie. Zmarł 13 kwietnia 1965 r.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM❗