Podczas ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej zapadła decyzja o powołaniu nowego prezesa CWKS Resovia Rzeszów S.A. Dotychczasowy prezes zarządu Miłosz Kruczek przekazał swoją funkcję Leszkowi Bartnickiemu który od 8 lipca pełnił będzie rolę sternika klubu z ulicy Wyspiańskiego 22.

Jednocześnie Miłosz Kruczek będący jednym ze współwłaścicieli CWKS Resovia Rzeszów S.A. powróci do Rady Nadzorczej, tym razem jako jej przewodniczący zastępując pana Pawła Jandę.

Serdecznie dziękujemy Panu Miłoszowi Kruczkowi za zaangażowanie oraz wkład pracy w funkcjonowanie Klubu. Nowemu prezesowi życzymy kontynuacji rozpoczętych projektów oraz dalszego działania na rzecz dobra Resovii.