CWKS Resovia Rzeszów S.A. informuje, że dyrektor Sportowy Resovii Sebastian Zabłocki złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Dziękujemy za dotychczasowy wkład pracy w rozwój klubu.

Jednocześnie informujemy, że do pionu sportowego pierwszej drużyny dołączył Dariusz Jęczkowski ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego RESOVIA.