Nowe szaty Dumy Rzeszowa – sezon 2022/23.
Od 1905 roku wpisani w to miasto…