Zarząd klubu CWKS RESOVIA informuje, że w piątek 23 kwietnia 2021 roku o godzinie 14:00 w I terminie lub o 14:15 w II terminie w Sali Tradycji budynku klubowym przy ulicy Wyspiańskiego 22 odbędzie 108. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

Obrady będą dotyczyć nieodpłatnego przekazaniu miastu Rzeszów działki 412/38 o powierzchni 0,1285 ha wydzielonej z działki 412/17 obręb 214 niezbędnej do realizacji Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki na obiekcie przy ulicy Wyspiańskiego 22.