Za nami briefing prasowy z udziałem przedstawicieli Rady Osiedla Króla Augusta, SARP, reprezentantów sekcji lekkiej atletyki CWKS Resovia, Młodzieżowego Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego oraz reprezentanta kibiców Resovii w związku z najbliższą (środową) sesją Rady Miasta i związanym z nią oświadczeniem Zarządu Resovii dotyczącym Podkarpackiego Centrum LA.