„Klub 100 – CWKS Resovia”, założony został w 2012 roku. Jego główny celem jest wsparcie dla działalność sekcji piłki nożnej. „Klub 100 – CWKS Resovia” jest projektem zrzeszającym osoby prywatne pragnące na miarę swoich możliwości finansowych wesprzeć sekcyjną działalność .

Aby stać się członkiem „Klubu 100 – CWKS Resovia”, należy wspierać sekcję piłki nożnej regularnymi, miesięcznymi składkami – wpłatami na konto sekcji.

Członkowie „Klubu 100 – CWKS Resovia” uzyskują prawa i przywileje:
– bezpłatny karnet na mecze CWKS Resovia,
– możliwość umieszczenia informacji o członku Klubu 100 na stronie internetowej ( zgodnie z życzeniem członka Klubu),
– 10 % rabatu na gadżety klubowe CWKS Resovia,
– miejsce na liście zasłużonych kibiców CWKS Resovia, po stwierdzeniu co najmniej 5 letniego członkostwa w Klubie 100.

Wysokość deklarowanej składki i korzyści z niej wynikające:
– warunkiem uzyskania członkostwa „Klubu 100” jest wpłata zadeklarowanych składek.
– aby zostać członkiem „Klubu 100 – CWKS Resovia”, wystarczy wypełnić i podpisać dostępną na oficjalnej stronie: www.cwks-resovia.pl deklarację dobrowolnego przystąpienia, oraz wpłaty minimalnej kwoty w wysokości 100 złotych miesięcznie.
– wpłaty dokonywane są w formie darowizny na cele statutowe na konto sekcji piłki nożnej:

CWKS Resovia, Sekcja Piłki Nożnej,
ul.  Wyspiańskiego 22,
35-111 Rzeszów
Numer konta: 70 8642 1126 2012 1116 4087 0003 (z dopiskiem: „Klub 100 – CWKS Resovia”, darowizna na cele statutowe, imię i nazwisko.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszym przedsięwzięciem lub oczekują więcej informacji, prosimy o przesłanie wydrukowanej deklaracji pocztą na adres klubu (35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22) lub pocztą elektroniczną marketing@cwks-resovia.pl, lub też osobiste złożenie jej w pokoju Sekcji Piłki Nożnej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.