W środę 4 listopada minęło 109 lat od I Walnego Zgromadzenia członków Koła Sportowego Resovia. Z wielu powodów, było to historyczne dla naszego klubu wydarzenie. Po pierwsze i najważniejsze, stwierdzono polski charakter Koła Sportowego, a w drugiej kolejności wybrano pierwszy formalny zarząd w oparciu o zatwierdzony statut.  Od tego okresu datuje się również przyjęcie biało-czerwonych barw. Było to zwieńczenie włożonego we wcześniejszych latach wysiłku, który doprowadził do prawnego usankcjonowania struktur klubowych.

Przygotowania do I Walnego Zgromadzenia Koła Sportowego Resovia trwały niemal od samego początku funkcjonowania, jednak najbardziej intensywny był rok 1911, kiedy to od pierwszych miesięcy pracowano nad przygotowaniem listopadowego wydarzenia. Przełomem czerwca i lipca 1911 roku odbyło się zgromadzenie miłośników wszelkiego rodzaju sportu, na którym zawiązało się Koło Sportowe. To właśnie podczas tego spotkania przyjęto niemal bez zmian opracowany przez  Hermana Kleinmana statut, który w późniejszym czasie został przedłożony do zatwierdzenia Namiestnictwu Galicji. Ponadto w trakcie spotkania wybrano komitet, który można określić mianem Komitetu Organizacyjnego Koła Sportowego Resovia, bowiem to właśnie jemu powierzono dalsze prace. W skład komitetu wchodziło siedmiu członków, a byli to: Alfred Kober, Herman Kleinman, Józef Jedliczka, Mieczysław Arciszewski, Jan Kotowicz, Mieczysław Kwiatkowski oraz Stanisław Żmuda. Warte odnotowani, jest to, że po spotkaniu do zawiązującego się Koła Sportowego przystąpiło około 50 osób – jako członkowie.

Warto mieć na uwadze, że przepisy w zaborze austriackim dopuszczały działalność sportową bez oficjalnej rejestracji. Było to możliwe dzięki Kodeksowi  Cywilnemu, który był kilkukrotnie uzupełniany specjalnymi ustawami. I tak ustawa z 1867 roku zezwalała na prowadzenie działalności sportowej bez zatwierdzonego statut, a jedynie na podstawie pisemnego zaświadczenia potwierdzającego ową działalność. Można zatem przepuszczać, że Resovia we wcześniejszych latach funkcjonowała prawdopodobnie na podstawie takiego zgłoszenia. W momencie, w którym działalność klubowa zaczęła przybierać coraz bardziej zaawansowaną formę (m.in. coraz więcej drużyn piłkarskich, inne sekcje), podjęto działania, które miały na celu oficjalne zarejestrowania w Namiestnictwie i działanie w oparciu o oficjalny statut.

Oczywiście zarówno przed, jak i w trakcie zawiązywania się Koła Sportowego, nasza drużyna rozgrywała wiele meczów, w tym m.in. Derby Rzeszowa z 1910 roku z drużyną Bar-Kochba Rzeszów, które zakończyły się pewną wygraną Resovii. Natomiast 16 lipca 1911 roku doszło do bardzo atrakcyjnego dla mieszkańców Rzeszowa meczu, który zapowiadano tak – „Staraniem nowo zawiązanego Koła Sportowego w Rzeszowie odbędzie się w niedzielę dnia 16 lipca match footbalowy między pierwszorzędną drużyną rzeszowską Resovia I a drużyną lwowską Czarni I, którzy pokonawszy byłej niedzieli mistrzowską drużynę krakowską Cracovia I, a również lwowską Pogoń I, są obecnie mistrzowskim klubem polskim„. Jak informował „Głos Rzeszowski” mecz ten budził wśród rzeszowian spore zainteresowania. Spotkanie zostało rozegrane w miejskim ogrodzie, a dochód z meczu został przeznaczony na budowę własnego boiska KS Resovia. Oprócz tego Resovia rozegrała w tym czasie wiele innych meczów, w których przeciwnikiem naszej drużyny był też m.in. San Przemyśl czy Pogoń Lwów.

W międzyczasie wciąż trwały wpisy do Koła Sportowego, które odbywały się w każdą środę oraz sobotę w lokalu Koła przy ulicy Dąbrowskiego (dom Stierera). Dodatkowo w październiku 1911 roku Koło Sportowe w swoim komunikacie poinformowało, że statut Koła Sportowego został zatwierdzony przez c.k. namiestnictwo, po czym poinformowano, że następnym krokiem będzie I Walne Zgromadzenie członków Koła Sportowego Resovia, do którego doszło 4 listopada 1911 roku. Jak zostało wspominanie na wstępie, było to ważne wydarzenie w historii naszego klubu, bowiem podczas zgromadzenia stwierdzono polski charakter Koła Sportowego, a także wybrano zarząd. I tak, stanowisko prezesa powierzono Alfredowi Koberowi, zaś pierwszym wiceprezesem został profesor Eugeniusz Wołoszynowski, a drugim Leon Ślusarz. Sekretarzem klubu wybrano Hermana Kleinmana, a skarbnikiem Józefa Lichnowskiego. Ponadto w zarządzie znaleźli się również Mieczysław Arciszewski, Wolf Kohane, Jan Kołowóz, Stanisław Marcinkiewicz, Julian Prawdziuk, Antoni Szołdra oraz Stanisław Żmuda. W skład komisji rewizyjnej weszli Władysław Klisiewicz, Roman Hakala, a także Tadeusz Pobihuszczy. Koło liczyło 42 członków oraz 59 uczestników.

Podczas sprawozdania, poinformowano również, że do czasu zawiązania się Koła powstało 17 drużyn footbalowych, jak określano ówcześnie drużyny piłkarskie. Pięć z nich należało już do Kola, a pozostałe miały niebawem dołączyć, gdyż jak zaznaczono wszystkie drużyny były organizowane przez członków i uczestników Koła. Zauważono również, że sekcja kolarska – nazywana wtedy sekcją cyklistów – zorganizowała klika wycieczek po okolicach Rzeszowa. Staraniem tej sekcji zorganizowano również wyścig, na który zjechało się kilku kolarzy (cyklistów) spoza Rzeszowa, w tym mistrz Galicji. Koło sportowe Resovia planowało również zimą przygotować tor saneczkowy oraz zorganizować kurs nauki jazdy na nartach. Nic zatem dziwnego, że tak jak dziś, taki i wtedy KS Resovia cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców obecnej stolicy województwa Podkarpackiego. Należy też wspomnieć o początkach sekcji lekkoatletyki, która oprócz prężnie rozwijającej się sekcji piłkarskiej oraz kolarskiej, cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców Rzeszowa.

Dużym problem był brak boiska, na którym można było rozgrywać spotkania w normalnych warunkach. To się na szczęście zmieniło niedługo później, bowiem już w maju 1912 roku otwarto pierwsze własne boisko „na Stawisku”. Warto również pamiętać, że na 1911 rok przypada okres, w którym tworzył się Związek Footballistów Polskich w Krakowie, a których członkiem założycielem była właśnie m.in. Resovia. Dodatkowo rzeszowskie Koło Sportowe było członkiem Związku Polskiego Piłki Nożnej, które powstało 25 czerwca 1911 roku we Lwowie, a końcem 1911 roku podjęło statutową działalność. Co to oznaczało? W 1914 roku Resovia przystąpiła do rozgrywek w klasie II, grupie lwowskiej. Były to dwuetapowe rozgrywki, w których najpierw w meczach kwalifikacyjnych grano o przydzielenie do grup IIA i IIB, a następnie o mistrzostwo danych klas. Finalnie Resovia znalazła się klasie IIB, lecz rozgrywek nie udało się dokończyć z powodu wybuchu I Wojny Światowej.

Adrian Skalski

Bibliografia:

1. Zbiory własne autora
2. S. Zaborniak „Zarys dziejów klubu sportowego Resovia”
3. P. Chomicki, L. Śledziona „Rozgrywki piłkarskie w Galicji do roku 1914″