30 maja 2020 minął termin na przygotowanie projektu Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie przy ulicy Wyspiańskiego 22. Wczoraj pracownia projektowa ZK Architekci upubliczniła gotowy projekt, który został zaopiniowany przez miasto Rzeszów i prezesa Aleksandra Bentkowskiego. 

Ponadto Gmina Miasto Rzeszów w piśmie z dnia 08.06.2020 informuje, że dodatkowo wykona dokumentacje projektową podgrzewanej murawy wraz z jej wymianą pomimo tego, iż nie było to wcześniej planowane. Docelowa maksymalna pojemność nowych trybun może wynosić 9 500 miejsc siedzących. Wkrótce kolejne informacje na temat inwestycji.