28 maja odbyły się obrady IV sesji Rady Miasta Rzeszowa, podczas której Radni Miasta, głosowali nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. Dzięki niej dofinansowano Budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego o łączną kwotę 1 600 000,00 zł. Poznaliśmy również datę przekazania stadionu Wykonawcy – firmie MIRBUD S.A.

Zwiększenie środków pozwoli na ogłoszenie postępowania przetargowego na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu przy realizacji umowy na budowę PCLA, będącego jednocześnie nowym stadionem dla piłkarzy Resovii. Zwiększenie nakładów jest wynikiem aktualizacji szacunkowej wartości inwestycji. Dofinansowanie to obejmuje 400 000,00 zł w 2024 roku oraz 800 000,00 zł w roku 2025 oraz 2026.

Jednocześnie z uzyskanych informacji, przekazanie terenu realizacji robót budowlanych nastąpi 1 lipca 2024 roku. Wtedy to Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji przekaże stadion przy ulicy Wyspiańskiego 22 firmie MIRBUD S.A., która odpowiedzialna będzie za zaprojektowanie oraz wybudowanie Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie.