Podczas dzisiejszej XCV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa, podjęto uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszóww.

Uchwała ta dofinansowuje Budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego na bazie stadionu CWKS Resovia do kwoty 194 181 329,00 zł. W związku z tym, iż uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, Miasto Rzeszów zabezpieczyło odpowiednie pokrycie finansowe, które pozwala dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą, jest możliwe po wcześniejszym wyborze najkorzystniejszej oferty. Samo zaś zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego kończy postępowanie przetargowe.

O kolejnych czynnościach podjętych przez Zamawiającego, w tym o informacji z wyboru najkorzystniejszej oferty, będziemy informować w osobnych komunikatach.