Trwa edycja 2023 programu „POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO” w ramach, której uzyskać można realne wsparcie finansowe w organizacji wyjazdów oraz biletów na mecze piłkarskie Resovii. To doskonała okazja, by przyjechać i obejrzeć mecze Resovii z Arką Gdynia, Jagiellonią Białystok oraz Chrobrym Głogów.

„Poznaj Polskę na sportowo” to przedsięwzięcie skierowane do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych realizowany w okresie od lipca do 27 listopada 2023 roku. Dzieci i młodzież szkolna w wieku od 6 do 19 lat może skorzystać z dwóch kluczowych projektów:

  • wsparcia finansowego przy organizacji wyjazdów na mecze piłkarskie;
  • udział w konkursie wiedzy o piłce nożnej.

Wyjazdy na wydarzenia sportowe
Każdy klub piłkarski w Polsce może przystąpić do projektu i zorganizować wyjazd na mecz dla uczniów, którzy nie muszą być zarejestrowanymi zawodnikami klubu. Celem przedsięwzięcia jest partycypacja w spotkaniu, integracja oraz wychowanie przez sport w ramach wspólnych wyjazdów na mecze piłkarskie. W tym celu zachęcamy do udziału w meczu wszystkich uczniów, również tych, którzy nie są zrejestrowani jako zawodnicy w Polskim Związku Piłki Nożnej. W celu przystąpienia do projektu klub piłkarski musi zarejestrować się w programie PZPN.

Klub, który zdecyduje się na udział w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę na sportowo”, w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie wyjazdu może otrzymać:

  • darmowe zaproszenia na mecz dla zorganizowanych grup uczniów w liczbie od 16 do 45 oraz dla opiekunów w liczbie od 1 do 3;
  • dofinansowanie środków transportu w kwocie 7 zł/km do kwoty 4200 zł;
  • dofinansowanie do kosztów usług gastronomicznych oraz wynagrodzenia opiekunów do kwoty 3600 zł.

Po powrocie z meczu, klub będzie mógł przystąpić do rozliczenia kosztów wyjazdu. Po zaakceptowaniu przez PZPN udokumentowanych poniesionych kosztów, Klub przekazuje do PZPN notę księgową na kwotę przyznanej dotacji i w terminie 21 dni od dnia przekazania prawidłowo wystawionej noty księgowej otrzymuje przelew na wskazany rachunek bankowy.

Liczba wyjazdów na mecze w ramach edycji 2023 dla jednego klubu jest nielimitowana. Wyjazdy na mecze będą organizowane do wyczerpania się środków finansowych na zakup biletów na wydarzenia sportowe. Szczegóły na stronie: https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-na-sportowo

Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu!