Ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki przekazane przez posła Krzysztof Sobolewski podtrzymane zostało dofinansowanie w wysokości 50 procent wartości inwestycji PCLA. Zapewnienie o wsparciu realizacji tej inwestycji złożył także obecny na spotkaniu Radny Sejmiku Województwa Karol Ożóg. Z kolei jeszcze w tym miesiącu na sesji Rady Miasta ma zostać przegłosowana uchwała o finansowaniu inwestycji (dodatkowe 11 milionów złotych).

„Po 17 latach możemy ruszyć z budową stadionu. W tej kwestii ciągle chodzi o czas. Są oferty wykonawców, więc mamy konkretny efekt, firmy i stosowne pieniądze. Wykonawca, którego wyłonimy musi dostać przestrzeń do działania. I to jest kwestia kluczowa. Bądźmy sojusznikami i idźmy w tym temacie do przodu” – powiedział prezydent Rzeszowa, Konrad Fijołek.

„Dziękujemy za ten pozytywny klimat wokół stadionu. Zdarzyło się w tym czasie bardzo dużo. Jest ogromny postęp, a do tego chęć i wola działania. Nie sposób tego nie dostrzec. Finalizacja będzie wielkim naszym sukcesem” – dodał prezes stowarzyszenia CWKS Resovia Leopold Ungeheuer.

Przy okazji spotkania ponownie, ze strony aktualnego prezesa Resovii, padła propozycja zagwarantowania boisk treningowych na terenie stadionu Podhalańczyka w Rzeszowie. Te służyć mogłyby piłkarzom i lekkoatletom Resovii na czas budowy nowego obiektu.