Zarząd stowarzyszenia CWKS Resovia informuje że w dniu 29.06.2023r o godz 16.00 w I terminie lub 16.15 w II terminie w budynku Klubowym przy ul. Wyspiańskiego 22 odbędzie się 115 Walne Zgromadzenie Członków Klubu z porządkiem obrad przedstawionych na dokumencie.