Zapraszamy do zapoznania się z treścią oświadczenia Zarządu CWKS Resovia Rzeszów S.A. na temat łączenia Spółki Akcyjnej ze stowarzyszeniem CWKS Resovia oraz budową Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego. 

W związku z pojawiającymi się mylnymi informacjami łączącymi CWKS Resovia Rzeszów S.A z Cywilno Wojskowym Klubem Sportowym Resovia informujemy: CWKS Resovia Rzeszów S.A. od stycznia 2021 roku stanowi odrębny klub piłkarski, którego prezesem jest Pan Miłosz Kruczek. Błędnym jest łączenie innych osób z tą funkcja jak też zarządem naszego Klubu.

Klub CWKS Resovia Rzeszów S.A. istotnie powstał na bazie Resovii i jest bezsprzecznie kontynuatorem wieloletniej historii tej dyscypliny w klubie. Jednocześnie błędny przekaz medialny polegający na obarczaniu winą za opieszałość w kwestii powstania Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego naszego Klubu wprowadza atmosferę dezinformacji. Dotychczasowa korespondencja w istotnym dla nas terminie stadionu prowadzona była i jest na linii Resovia – Miasto Rzeszów. Koordynatorem prowadzonych ustaleń był Klub Resovia na czele z Panem prezesem Aleksandrem Bentkowskim.

CWKS Resovia Rzeszów S.A. od momentu pojawienia się koncepcji PCLA zgłaszała swoje uwagi oraz wnioski związane z koniecznością dopasowania multidyscyplinarnego obiektu.

Jako klub piłkarski jesteśmy podmiotem wynajmującym stadion przy ulicy Wyspiańskiego 22, będący aktualnie własnością Miasta zarządzaną przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Kończący się rok i zarazem spore perturbacje przy realizacji kluczowych terminów związanych z powstaniem nowego obiektu, mogą realnie przełożyć się na zaprzepaszczenie olbrzymiej szansy na jego budowę. Nasze zaniepokojenie budzi patowa i zarazem niezależna od nas sytuacja dotycząca działek potrzebnych do realizacji inwestycji.

Klub bez własnego stadionu, nazywanego potocznie „domem” skazany zostaje na długą i drogą tułaczkę. Taki stan rzeczy nie może trwać w nieskończoność…

Prezes Zarządu CWKS Resovia Rzeszów S.A.
Miłosz Kruczek

OŚWIADCZENIE KLUBU PIŁKARSKIEGO CWKS RESOVIA RZESZÓW S.A. (do pobrania)