CWKS RESOVIA Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie ogłasza nabór na stanowisko: SPECJALISTA DS. MARKETINGU.

Miejsce pracy: Rzeszów
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1

Charakterystyka stanowiska:

 • opracowywanie i wdrażanie strategii działań marketingowych Klubu,
 • tworzenie i realizacja krótko i długoterminowych planów marketingowych związanych z  poszczególnymi projektami,
 • zarządzanie podmiotami odpowiedzialnymi za sprzedaż usług, działania promocyjne i reklamowe,
 • nadzór nad realizacją patronatów medialnych,
 • pozyskiwanie partnerów i klientów,
 • budowanie długofalowych relacji opartych o wcześniejszą analizę nowych rynków,
 • kreatywne i samodzielne przygotowywanie wybranych projektów wizerunkowych i marketingowych oraz późniejsza ich realizacja,
 • tworzenie materiałów promocyjnych i informacyjnych takich jak: ulotki, treści do prezentacji firmowych, mailingi,
 • realizacja działań promocyjnych i aktywny w nich udział,

Wymagania dla kandydatów:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (marketing, PR, reklama),
 • znajomość metod komercjalizacji,
 • znajomość programów graficznych – mile widziana,
 • znajomość pakietu MS Office (głównie Power Point i Excel),
 • obsługa programu księgowego Comarch,
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie,
 • zaangażowanie oraz nastawienia na realizację celów,
 • prawo jazdy kat. B,
 • obsługa kasy fiskalnej,

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • świadectwa pracy,
 • list motywacyjny,

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CWKS RESOVIA RZESZÓW S.A.  z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych jest CWKS RESOVIA RZESZÓW S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 roku od momentu otrzymania aplikacji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@cwks-resovia.pl do 5 stycznia 2022 r. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Marketing – RESOVIA”.

CWKS RESOVIA Rzeszów S.A. zastrzega sobie prawo kontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostały podane w dokumentach aplikacyjnych. Przesłanych ofert nie zwracamy. Informujemy, że Kandydat, ma prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażono zgodę) do innego administratora danych. Ponadto Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.