Resovia to nie tylko piłka nożna. Mimo to, że Sekcja Piłki Nożnej działa w ramach Spółki Akcyjnej i nie jest już organizacją pożytku publicznego informujemy, iż 1% podatku nadal można oddawać na klub CWKS RESOVIA, w którego strukturach jest sekcja lekkiej atletyki, sekcja łucznictwa, sekcja kolarstwa oraz sekcja piłki nożnej kobiet. Zachęcamy wszystkich podatników i sympatyków CWKS Resovia do odpisywania 1% podatku na rzecz rozwoju naszego klubu. Dzięki Wam naprawdę jest to możliwe!

Kto może przekazać 1% podatku?

Jeden procent podatku może przekazać: podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik objęty liniowo 19-procentową stawką podatku, podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych. Aby zachować prawo do przekazania jednego procenta należy złożyć rozliczenie roczne w ustawowym terminie, tj. do 30 kwietnia dla podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych PIT-36, PIT-37, odpłatnego zbycia papierów wartościowych PIT-38.

Rozwój klubu i wsparcie finansowe to dwa nieodłączne elementy, które pozwalają prowadzić klub ku sukcesom. Pozyskane z 1% środki pozwolą na inwestowanie w nasz klub!

Jak możesz pomóc?

W wypełnianym zeznaniu podatkowym PIT za rok 2020 w części „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)” wpisujemy następujące dane:

Przekaż 1% podatku na KRS: 0000105816

W rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” należy wpisać z celem szczegółowym: CWKS Resovia

Wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy!