Obradujący w dniu 7 czerwca 2024 Zarząd PZPN podjął Uchwałę nr VI/85 w sprawie przyjęcia zasad spadków klubów 2. Ligi, awansów i spadków klubów 3. Ligi i awansów klubów 4. Ligi od sezonu 2024/2025, której treść przekazujemy w załączeniu.

Zgodnie z decyzją Zarządu PZPN, począwszy od sezonu 2024/2025 rozgrywane będą mecze barażowe o udział w rozgrywkach 2 ligi i 3 ligi. Zgodnie z przyjętymi zasadami w zakresie rozgrywek 2. Ligi:

1. Kluby, które zajmą miejsca 15-18 w tabeli końcowej 2. Ligi spadną do właściwej terytorialnie grupy 3. Ligi
2. 2 kluby, które zajmą miejsca 13 i 14 w tabeli rozgrywek 2. Ligi, będą uczestniczyć w meczach barażowych o udział w rozgrywkach 2. Ligi w następnym sezonie.

Mecze barażowe o udział w rozgrywkach 2. Ligi w następnym sezonie zostaną rozegrane wg następujących zasad:

1. W pierwszym etapie meczów barażowych uczestniczą cztery kluby, które zajmą 2. miejsca w tabelach poszczególnych grup 3. Ligi.

2. W ramach I etapu meczów barażowych:
a) Para nr 1 (2 kluby) rozegra jeden mecz;
b) Para nr 2 (2 kluby) rozegra jeden mecz;
c) układ par i gospodarzy wyłoni losowanie.

3. W drugim etapie meczów barażowych uczestniczą cztery kluby – zwycięzcy meczów I etapu i 2 kluby, które zajmą miejsca 13 i 14 w tabeli rozgrywek 2. Ligi.

4. W ramach II etapu meczów barażowych:
a) Zwycięzca meczu w parze nr 1 i klub, który zajmie miejsce 13 w tabeli rozgrywek 2. Ligi, rozegrają między sobą dwa mecze (mecz i rewanż),
b) Zwycięzca meczu w parze nr 2 i klub, który zajmie miejsce 14 w tabeli rozgrywek 2. Ligi, rozegrają między sobą dwa mecze (mecz i rewanż),
c) Gospodarzami pierwszych meczów będą zwycięzcy meczów I etapu.

Zwycięzcy meczów II etapu będą uczestniczyć w rozgrywkach 2. Ligi w następnym sezonie.