Z informacji przekazanych przez Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa, Wykonawca MIRBUD S.A wniósł w ostatnim, ustawowym terminie odwołanie na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie.

W związku z powyższym Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.