Dotychczasowy asystent trenera Mirosława Hajdo, Mateusz Pawłowicz złożył rezygnację z pracy w sztabie trenerskim Apklan Resovii Rzeszów. Rozwiązanie umowy nastąpiło za porozumieniem stron i wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2022.

Powodem odejścia są względy osobiste. Dziękujemy za zaangażowanie i wkład pracy w rozwój Resovii.