Informujemy, że rusza proces akredytacyjny na domowe mecze Apklan Resovii Rzeszów w sezonie 2021/22 Fortuna 1 Ligi. Zainteresowanych dziennikarzy prosimy o wypełnienie wniosku na portalu Accredito (kliknij TUTAJ, by przejść na profil). O akredytacje stałe można wnioskować najpóźniej do wtorku, 3 sierpnia do godziny 15:00. Poniżej prezentujemy nowy regulamin współpracy CWKS Resovia Rzeszów S.A. z mediami w sezonie 2021/22

 • Akredytacje na mecze piłkarskie drużyny CWKS RESOVIA RZESZÓW S.A. rozgrywane na Stadionie Miejskim przy ulicy Hetmańskiej 69 w Rzeszowie, przyznawane są przez klub na podstawie prawidłowo wypełnionych wniosków akredytacyjnych (stałych lub jednorazowych).
 • Akredytacje stałe obowiązują przez czas trwania sezonu, obejmując obie rundy rozgrywkowe.
 • Akredytacje jednorazowe przyznawane są na konkretnie wybrane spotkanie. Klub zastrzega sobie możliwość ograniczenia ich dostępności w przypadku spotkań cieszących się dużym zainteresowaniem.
 • Akredytacje prasowe przyznawane są bezpłatnie. W momencie zgubienia wydanej akredytacji stałej przez przedstawiciela mediów, jej ponowne wyrobienie będzie możliwe wyłącznie za odpłatnością (15 zł / sztuka).
 • W procesie akredytacyjnym rozpatrywane będą wyłącznie wnioski nadsyłane przez redaktorów naczelnych lub szefów działu sportowego danej redakcji. Wnioski o akredytację należy składać przez system accredito.com.
 • Wnioski o akredytacje jednorazowe składać należy najpóźniej do godziny 12.00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zawody.
 • Rozpatrywanie i akceptacja wniosków, które napłynął po upływie terminu odbywać będzie się jedynie w wyjątkowych przypadkach.
 • Klub zastrzega sobie prawo odmowy przyznania akredytacji, bez podania przyczyny. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji wysyłane będą na adres mailowy wnioskującego.
 • Odbiór akredytacji odbywa się osobiście przez dziennikarza, który wcześniej wnioskował o jej przyznanie przed pierwszym mecze ligowym. Dokumentem weryfikującym odbierającego jest ważna legitymacja prasowa.
 • Wejście dla dziennikarzy znajduje się na bramie od strony al. Powstańców Warszawskich (kołowrotki).
 • Dziennikarze przyjezdni lub przedstawiciele mediów klubowych gości chcący wjechać na parking stadionu, muszą wcześniej zgłosić ten fakt organizatorowi działającemu z ramienia CWKS RESOVIA RZESZÓW S.A..
 • Klub zastrzega sobie prawo odmowy wydania pozwolenia na wjazd.
 • Dziennikarze zobowiązani są do kierowania się bezpośrednio po wejściu na trybunę zachodnią (zadaszoną) i zajmowania miejsc dla nich przeznaczonych (siedzenia z pulpitami).
 • Konferencja prasowa odbywa się w sali konferencyjnej 15 minut po zakończeniu spotkaniu.
 • W sali konferencyjnej podczas trwania konferencji mogą przebywać wyłącznie przedstawiciele mediów z akredytacjami ( możliwe będzie to w momencie, gdy przepisy prawa powszechnego dotyczące obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych dopuszczać będą udział dziennikarzy w konferencji).
 • Dziennikarze mają możliwość zadawania pytań trenerom podczas konferencji w formie online, wysyłając je wcześniej na Twitter rzecznika prasowego CWKS RESOVIA RZESZÓW S.A. lub bezpośrednio na portalu accredito.
 • Konferencję prasową przeprowadza się oddzielnie dla obu drużyn. Jako pierwszy występuje trener drużyny gości, przedstawiając swoją opinię o meczu. Następnie zapraszany jest trener gospodarzy.
 • Ekipy telewizyjne zobowiązane są do przeprowadzania wywiadów na tle ścianek sponsorskich.
 • W czasie trwania spotkań obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania meczów przez nieupoważnione do tego stacje telewizyjne.
 • Wywiady z trenerami lub piłkarzami CWKS RESOVIA RZESZÓW S.A. należy umawiać wyłącznie za pośrednictwem rzecznika prasowego z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.
 • Obecność dziennikarzy na treningach możliwa jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Biura Prasowego.
 • Wypowiedzi prasowe zawodników przed publikacją autoryzować należy w Biurze Prasowym.
 • W przypadku stwierdzenia naruszeń regulaminu Klub ma prawo cofnąć przyznaną już akredytację do czasu zakończenia rundy rozgrywek.