W imieniu Zarządu Klubu Sportowego CWKS RESOVIA RZESZÓW S.A. informujemy, że od dnia 1 maja 2021 roku nasze struktury organizacyjne powiększyły się o nowe funkcje. Są nimi: p.o. dyrektora sportowego – Sebastian Zabłocki, koordynator ds. sportowych Dawid Nieć oraz dyrektor sportowy ds. grup młodzieżowych Dariusz Jęczkowski.

Zapraszamy do kontaktu:
sebastian.zablocki@cwks-resovia.pl – 505 290 009
dawid.niec@cwks-resovia.pl – 607 467 226
dariusz.jeczkowski@cwks-resovia.pl – 509 436 217

Wszystkim życzymy powodzenia oraz owocnej pracy na rzecz rozwoju naszego Klubu.