W dniu wczorajszym w Ministerstwie Kultury i Sportu miało miejsce spotkanie z udziałem premiera Piotra Glińskigo wiceprezesa Rady Ministrów, ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wiceminister Sportu Anny Krupki. Tematem spotkania była budowa Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki na stadionie Resovii przy ulicy Wyspiańskiego 22.

Delegację z Rzeszowa tworzyli prezydenci Marek Ustrobiński i Stanisław Sieńko oraz Aleksander Bentkowski prezes CWKS Resovia i wiceprezes ds. organizacyjnych w CWKS Resovia Maciej Dziurgot. Inicjatorem i uczestnikiem wizyty był także Marcin Warchoł podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jak relacjonuje jego przebieg  prezes klubu Aleksander Bentkowski, przybyłych już na wstępie zbudowały słowa premiera Piotra Glińskiego: „Resovia – sprawa załatwiona”.

Po przedstawieniu całości zagadnienia dotyczącego budowy PCLA, Aleksander Bentkowski zaznaczył fakt zmian związany z przygotowaniami projektu obejmującego cały obiekt. Zwrócono uwagę na pojawienie się 350 metrowej bieżni, wraz z wszystkimi innymi obiektami lekkoatletycznymi znajdującymi się w hali. Koszt budowy tego obiektu wzrósł z kwoty 32 mln zł zarezerwowanej na tę inwestycję w roku 2018, do kwoty 100 mln złotych.

Premier zauważył, że obecna wersja trzykrotnie przekracza pierwotnie założoną kwotę, jednakże dodał że jest to obiekt rozpatrywany już w całości i 3 krotnie większy niż pierwotnie planowano. Zaznaczono, co potwierdziła także Pani minister Krupka, że  pierwotnie zakładano realizację tylko części obiektu z bieżnia 130 metrową. Premier dwukrotnie podkreślił, że europoseł Tomasz Poręba na bieżąco informował go o inwestycji, zaznaczając przy tym fakt, iż tak oczekiwany obiekt zaspokajał będzie potrzeby regionalne dla sportowców różnych dyscyplin – a zwłaszcza lekkiej atletyki.

Strona rządowa zaznaczyła również, że inwestycja ta będzie realizowana w okresie 2 lat – natomiast środki finansowe co ważne pochodziły będą w 50% z Ministerstwa Kultury i Sportu natomiast dodatkowo po 25% z Samorządu Wojewódzkiego i Miasta Rzeszowa . Spotkanie zakończyło się apelem ze strony wiceminister Sportu Anny Krupki zobowiązującym Miasto Rzeszów do jak najszybszego złożenia wniosku o finansowanie inwestycji przez Ministerstwo właściwie udokumentowane (maksymalnie do 3 tygodni od spotkania). Obecni na spotkaniu prezydenci Rzeszowa wyrazili przekonanie, że stosowne dokumenty pojawią się w wyznaczonym terminie.

Materiał sporządzono na podstawie relacji Aleksandra Bentkowskiego Prezesa CWKS Resovia