Zarząd Sekcji Piłki Nożnej ma zaszczyt poinformować, iż nowo zawiązana SPÓŁKA AKCYJNA pod nazwą CWKS Resovia S.A z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Wyspiańskiego 22 została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Akcjonariuszami SPÓŁKI AKCYJNEJ zostali:  CWKS Resovia, SMS Resovia, APK DEVELOPER SP ZOO, CHDE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, PRO-ONE INVEST SP. Z O.O, oraz Miłosz Kruczek. Prezesem Zarządu został Adrian Rudawski, wiceprezesem Maciej Bajorek, a Przewodniczącym Rady Nadzorczej Paweł Janda.

W skład Rady Nadzorczej weszli: Jan Bieńkowski, Dariusz Jęczkowski,  Piotr Kawalec, Roman Kawalec, Jerzy Żukowski, Sebastian Zabłocki, Piotr Krztoń, Paweł Krztoń, Miłosz Kruczek.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 500 000 złotych.

Ponadto rozpoczęto procedurę przeniesienia licencji ze struktur Stowarzyszenia na nowo utworzoną SPÓŁKĘ AKCYJNĄ.