Poniżej prezentujemy nowe zasady współpracy z mediami obowiązujące od dzisiaj przez cały sezon 2020/2021. Zapraszamy wszystkich przedstawicieli mediów do zapoznania się z regulaminem i stosowanie się do niego.

 1. Do udzielania wypowiedzi, oraz przekazywania informacji prasowych (w postaci pism, notek, artykułów itp.) związanych z tematami organizacyjnymi dotyczącymi Klubu upoważnieni są jedynie Członkowie Zarządu oraz rzecznik prasowy. W przypadku wystąpienia sytuacji nagłych Zarząd publikował będzie stosowne oświadczenia, stanowiące spójne stanowisko władz klubowych. Zamieszczane będą one na oficjalnej stronie www.cwks-resovia.pl oraz przesyłane do bazy wcześniej zarejestrowanych dziennikarzy.
 2. Zawodnicy reprezentujący barwy CWKS Resovia, upoważnieni są do komentowania tematów dotyczących płaszczyzny czysto sportowej (przykładowo: dyspozycja meczowa, sportowa klasa rywala, opinia meczowa, ocena przeciwnika, przebieg meczu itp.).
 3. Rzecznik prasowy Klubu jest głównym pośrednikiem między przedstawicielami mediów a pracownikami Klubu w zakresie kontaktów medialnych. Dotyczy to udzielanych wypowiedzi, przeprowadzanych wywiadów, jak też realizowanych reportaży.
 4. Realizacja wszelkiego rodzaju materiałów dziennikarskich z osobami funkcyjnymi Klubu CWKS Resovia (w tym także z zawodnikami i trenerami) jest możliwa wyłącznie za zgodą rzecznika prasowego Klubu. Rzecznik prasowy stanowi łącznik między stronami będąc zarazem odpowiedzialnym za stworzenie możliwości do realizacji materiału.
 5. Klub, na wniosek pracownika Klubu, ma także prawo do odrzucenia prośby przedstawiciela mediów – bez podania przyczyny takiego stanu rzeczy.
 6. Klub zastrzega sobie prawo do wcześniejszej autoryzacji wybranych materiałów dziennikarskich realizowanych z udziałem pracowników Klubu. Prośba o przesłanie artykułu do wglądu i naniesienia ewentualnych poprawek kierowana będzie indywidualnie.
 7. Pracownicy Klubu otrzymując zaproszenie od danej redakcji mogą uczestniczyć w organizowanym przez nią wydarzeniu (programy telewizyjne, radiowe itp.), tylko i wyłącznie po wcześniejszym udzieleniu na to zgody przez rzecznika prasowego. Przedstawiciel mediów zobowiązany jest do wysyłania stosownego zaproszenie wyłącznie do rzecznika prasowego, który przekazuje je dalej do konkretnego pracownika Klubu.
 8. Zawodnicy i przedstawiciele sztabu szkoleniowego zobowiązani są do udzielania wywiadów (w szczególności wywiadów telewizyjnych, oraz dla telewizji klubowej Resovia TV) w oficjalnych strojach klubowych eksponujących herb Klubu i głównego sponsora – na tle ścianki reklamowej. Wymóg ten stanowi jeden z kluczowych dla Fortuna 1. Ligi dlatego też będzie rygorystycznie przestrzegany.  Wywiady powinny odbywać się wyłącznie na terenie Klubu.
 9. W przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionej wytycznej przez dziennikarzy, co w konsekwencji przełożyć może się na ukaranie klubu przez organizatora rozgrywek, kosztami poniesionymi przez CWKS Resovia obciążona zostanie redakcja, która naruszyła przepisy zawarte w punkcie 8.
 10. Zawodnicy, członkowie sztabu szkoleniowego oraz pracownicy Klubu zobowiązani są do informowania rzecznika prasowego o każdym zapytaniu o wywiad, które otrzymają od osoby innej niż rzecznik prasowy. Wyjątek stanowią jedynie wywiady realizowane podczas konferencji prasowych oraz podczas zawodów sportowych.
 11. Zawodnicy, oraz członkowie sztabu szkoleniowego objęci są zakazem udzielania wywiadów telefonicznych bez wcześniejszego powiadomienia o tym rzecznika prasowego.
 12. Informujemy, że w dniu meczu  Fortuna 1 Ligi zastosowanie mają „standardowe zasady” regulujące pracę mediów na stadionie.