W dniu dzisiejszym na ogólnym zebraniu członków Sekcji Piłki Nożnej CWKS RESOVIA podjęto decyzję o zmianach personalnych w Zarządzie. Dotychczasowy prezes Wojciech Zając wraz z zarządem zrezygnowali ze swoich stanowisk jednocześnie rekomendując na stanowisko Prezesa Sekcji Piłki Nożnej pana Jana Bieńkowskiego.

Na zebraniu wybrano także nowy Zarząd Sekcji Piłki Nożnej w skład, którego będą wchodzić:

  1. Prezes – Jan Bieńkowski
  2. Agnieszka Majka-Rzeszutek
  3. Piotr Krztoń
  4. Stanisław Mandela
  5. Adrian Rudawski
  6. Leszek Ochab

Jednocześnie Wojciech Zając został wyznaczony jako przedstawiciel Sekcj Piłki Nożnej CWKS Resovia do reprezentowania klubu w Polskim Związku Piłki Nożnej oraz organizacji zarządzającymi na szczeblach centralnych.

Nowy Zarząd Sekcji Piłki Nożnej pragnie serdecznie podziękować Wojciechowi Zającowi za wkład w rozwój Apklan Resovii i godne reprezentowanie naszego klubu na arenie krajowej. Życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej!