Wykorzystując kwarantannę oraz bardzo dobrą pogodę w tym tygodniu na płycie głównej boiska przy Wyspiańskiego 22 odbyły się pracę nad jej renowacją po okresie zimowym.

Główne prace jakie wykonano w tym tygodniu to dosiewka trawy, nawożenie oraz wałowanie. W następnych tygodniach planowane są kolejne pracę nad murawą.