14 grudnia z rąk prezesa Podkarpackiego ZPN, Mieczysława Golby  Szkoła Mistrzostwa Sportowego Resovia otrzymała złotą gwiazdkę Polskiego Związku Piłki Nożnej w Programie Certyfikacji Szkółek Piłkarskich i tym samym rekomendowano ją jako profesjonalną akademię szkolącą dzieci i młodzież. Przed resoviacką placówką teraz czas, aby udowodnić i potwierdzić, że PZPN nie mylił się, przyznając SMS-owi najwyższe odznaczenie. Całość weryfikacji trwała długo, ale na tym nie koniec.

Okres analizy aplikujących akademii trwał niemal od początku składania aplikacji. Weryfikacja pracy oraz wszystkie aspekty, które trzeba było dopełnić w kontekście umów, obiektów, sprzętów itd. były bardzo skrupulatne. Ten proces jest cały czas bieżący. To nie działa w ten sposób, że raz nas sprawdzono i na tym koniec. Tak naprawdę teraz zacznie się praca i kontrola nad całokształtem funkcjonowania naszej akademii – wyjaśnia dyrektor sportowy SMS Resovii, Dariusz Jęczkowski.

Zgodnie z regulaminem przyznawania certyfikacji, przeprowadzone będą dwie kontrole – monitorująca oraz zwyczajna. Ta pierwsza jest kontrolą niezapowiedzianą.

Będzie ona jakby wyrywkowo sprawdzać, czy dana akademia trzyma się obranego modelu programu szkolenia, czy zajęcia według harmonogramu organizowane są w terminach i godzinach, czy liczba trenerów się zgadza, czy ich praca jest kompetentna, czy odpowiednio wykorzystuje się infrastrukturę oraz sprzęt itp. Wszystko będzie sprawdzane na bieżąco, łącznie z tematyką konspektów w programie miesięcznym, dwumiesięcznym, trzymiesięcznym oraz, czy wszystko jest realizowane według zaplanowanej pracy – tłumaczy dyrektor sportowy, dodając, że złota gwiazdka jest sporym wyróżnieniem, ale i nobilitacją do jeszcze cięższej pracy, której trzeba sprostać.

Co istotne, dwie negatywne oceny w czasie wizyt kontrolnych w sezonie będą podstawą do odebrania Certyfikatu. Wizyty monitorujące rozpoczęły się 9 grudnia. Kontrole przeprowadzane są przez regionalnych przedstawicieli PZPN.

W programie certyfikacji szkółek piłkarskich przez Polski Związek Piłki Nożnej otrzymaliśmy najwyższy poziom, czyli złotą gwiazdkę jako nieliczna placówka na Podkarpaciu.