CWKS RESOVIA

OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY

Facebook Twitter YouTube

Media

1. Zasady przyznawania akredytacji:

1. Akredytacja przyznawana jest na jedną rundę rozgrywek oraz na pojedyncze mecze, na okaziciela będącego przedstawicielem podmiotu, który otrzymał akredytację.
2. Akredytacje udzielane są bezpłatnie.
3. O akredytacje ubiegać się mogą redakcje prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych.
4. Akredytacje na mecze III-ligi, są przyznawane przez Klub na podstawie wniosków akredytacyjnych.
5. Wnioski o akredytacje na piłkarską rundę jesienną należy składać najpóźniej do 5 sierpnia 2015 roku.
6. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 12.00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym mecz piłkarski. Na każdym wniosku powinny znajdować się pieczątka firmowa i podpis Redaktora Naczelnego bądź Kierownika działu sportowego Redakcji. W przypadku ich braku, wniosek nie zostanie przyjęty. Indywidualne wnioski dziennikarzy i fotoreporterów nie będą rozpatrywane.
7. Wnioski należy przesyłać faxem na numer  (017) 853-01-71 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@cwks-resovia.pl
8. Formularze akredytacji dostępne są na oficjalnej witrynie internetowej CWKS Resovia w specjalnej zakładce o nazwie „Do pobrania – Media”.
9. Klub ma prawo ograniczyć liczbę wydawanych akredytacji. W pierwszej kolejności akredytacje będą przyznawane:
a) patronom medialnym Klubu,
b) podmiotom, które posiadają osobowość prawną – w przypadku ewentualnych wątpliwości Klub poprosi o dodatkowe informacje.
c) pozostałym mediom – według kolejności otrzymanych przez Klub wniosków akredytacyjnych.
10. Akredytacje na rundę jesienną sezonu 2014/15 będą wydawane w formie specjalnych kart najpóźniej na dwa dni przed terminem pierwszego meczu ligowego rozgrywanego na Stadionie Resovii w Pokoju Sekcji Piłki Nożnej CWKS Resovia. Akredytacje jednorazowe będą wydawane na 2 godziny przed rozpoczęciem meczu. Termin odbierania akredytacji upływa 30 minut przed rozpoczęciem spotkania.
11. Akredytacja jest ważna wyłącznie po okazaniu legitymacji prasowej. Przedstawiciele mediów są zobligowani do tego, by mieć przy sobie aktualną oraz oryginalną legitymację prasową.
12. Więcej informacji w zakładce: „Do pobrania – Media”.

 

2. Rodzaje akredytacji:

a) Akredytacja prasowa:

1. O akredytacje prasowe mogą ubiegać się dziennikarze prasy, radia, TV oraz serwisów internetowych.
2. W dniu meczu akredytacja zezwala na wejście na teren obiektu oraz zajęcie miejsca w loży prasowej.
3. Upoważnia do przeprowadzenia wywiadów po meczach w strefach wyznaczonych przez Klub.
4. Upoważnia do uczestnictwa w konferencjach prasowych organizowanych przez Klub.
5. Dziennikarze nie mogą przeprowadzać wywiadów na murawie przed rozpoczęciem i w trakcie trwania meczu.

b) Akredytacja foto

1. Przyznawana dla fotoreporterów prasowych, fotoreporterów serwisów internetowych oraz agencji fotograficznych.
2. Oznakowanie: kamizelki z napisem FOTO.
3. Upoważnia do uczestnictwa w konferencjach prasowych organizowanych przez Klub.
4. Upoważnia do pracy w strefach foto.

c) Akredytacja TV

1. Przyznawana operatorom kamer oraz dziennikarzom TV.
2. Upoważnia do uczestnictwa w konferencjach prasowych organizowanych przez Klub.
3. Upoważnia do pracy w wyznaczonych strefach.
4. Dziennikarze są zobowiązani do nagrywania rozmów z piłkarzami, trenerami, bądź przedstawicielami klubu na tle ścianki sponsorskiej. W przypadku, gdy przedstawiciele mediów nie dostosują się do tego punktu, klub ma prawo obciążyć daną stację karą.

 

2. Regulamin odmowy przyznania akredytacji, jej cofnięcia oraz kar:

1. Klub zastrzega sobie prawo nie przyznania akredytacji prasowej bez podawania przyczyny.
2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Klub ma prawo cofnąć akredytację do czasu zakończenia rundy rozgrywek.
3. Akredytacje bez legitymacji lub będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty.

* – Pełny regulamin dostępny jest w siedzibie Klubu (pokój Sekcji Piłki Nożnej)

AKREDYTACJE STAŁE – DO POBRANIA:

pdf_icon
 Wniosek dla dziennikarzy

pdf_icon
 Wniosek dla TV

pdf_icon
 Wniosek dla fotoreporterów

 

 

Sponsorzy CWKS Resovia:
Copyrigh © 2014 cwks-resovia.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody CWKS Resovia zabronione. Projekt: Adam Gałuszka. Realizacja: Marcin Marszał.